HomeAktivní účast

O22254785_794507547397511_8694852684138958495_odborná sdělení na konferenci Pražský logopedický den jsou přijímána do 30. 6. 2025 ve formě:

  • přednášky 
  • příkladu dobré praxe
  • kazuistiky

Přednáška: 
– časový rozsah 20 – 30 minut
– může obsahovat video i audio nahrávky
– cílem přednášky je seznámit účastníky s novými trendy, metodami, výzkumem v oblasti logopedie

Kazuistika: 
– časový rozsah 5 – 8 minut
– může obsahovat video i audio nahrávky
– cílem kazuistiky je informování účastníků o zajímavém logopedickém případu

Příklad dobré praxe:
– časový rozsah 5 – 8 minut
– může obsahovat video i audio nahrávky
– cílem příkladů dobré praxe je podělit se o své zkušenosti a výsledky a pomoci kolegům při hledání efektivních postupů při řešení každodenních problémů, informovat účastníky o netradičních formách terapií, práci s klienty, nových způsobech a přístupech v logopedii; v této sekci také můžete informovat o svém pracovišti a metodách jeho práce

Své přihlášky s uvedením jména autora/ů, jeho pracoviště, názvu příspěvku, jeho délky a stručného abstraktu
zasílejte na e-mail logodenpraha@gmail.com

Na uvedený e-mail můžete také zasílat tipy na témata a přednášky naší konference. 

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com