HomeProgram

Odborný program v roce 2022

8.00 – 9.00 Registrace účastníků 
9.00 – 9.10 Slavnostní zahájení konference – doc. Jiřina Klenková
9.10 – 10.15 Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. – Odklad školní docházky v kontextu školní úspěšnosti dětí
10.15- 10.55

Mgr. Šárka Wagenknechtová – Ortoptika v praxi klinického logopeda

10.55 – 11.10 Mgr. et Mgr. Jarmila Dezortová – Aplikace Logapka a její přínos pro práci logopeda
11.10 – 11.30 Mgr. Markéta Trtílková – Logopedická péče u předškolního dítěte s DiGeorgovým syndromem
11.30 – 13.00  Přestávka na oběd
13.00 – 13.20 PhDr. Lenka Felcmanová – Ph.D. – Podpora socio-emočního učení v ZŠ
13.20 – 14.00 Mgr. Kristýna Hošková – Vývoj jazykových schopností dle D. B. Elkonina v praxi klinického logopeda
14.00 – 14.40 Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová – Mutismus v předškolním věku
14.40 – 15.10   PaedDr. Alena Merunková – Vývoj komunikačních schopností z pohledu ontogeneze
15.10– 15.30 Mgr. Pavla Kopalová – Alternativní a augmentativní komunikace jako prostředek komunikace u osob s kombinovaným postižením

Odborný program na rok 2023 je již tvořen – náměty do programu nebo přihlášky k aktivní účasti můžete zasílat do konce června na adresu milena.camkova@vymolova.cz –  více informací v záložce „aktivní účast„.

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com