HomeProgram

Odborný program v roce 2023

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.10 Slavnostní zahájení konference – doc. Jiřina Klenková
9.10 – 9.45 doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph. D. – Získaná i vývojová řečová dyspraxie – diagnosticky i terapeuticky  specifický syndrom
9.45 – 10.45 Mgr. et Bc. Petra Brožová – Úzkostné dítě v logopedické terapii
10.45 – 11.20 Mgr. Jaroslava Mrkvičková – Vývojová řečová dyspraxie a komplexní program diagnosticko-terapeutického zacílení
11.20 – 11.30 Mgr. Veronika Veitová – Dysprakticky – představení organizace
11.30 – 12.45 Přestávka na oběd
12.45 – 13.20 Mgr. et Mgr. Alžběta Zemánková – Jazykově-kognitivní profily dětí s vývojovou dysfázií
13.20 – 14.10 MDDr. Zuzana Marinčák Vranková – Ortodoncie u dětí – od rovných zubů až po lepší spánek
14.10 – 14.45 Mgr. et Mr. Barbora Richtrová – Socio-emoční obtíže u dětí s vývojovou dysfázií
14.45 – 15.30 Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., Mgr. Zuzana Štefánková – Pracovní tempo u dětí s neurovývojovými poruchami
15.30 – 16.00 PhDr. Jan Dezort PhD. – Rizikové faktory a screening poruch plynulosti řeči dětí předškolního věku

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com