HomeProgram

Na programu pro rok 2021 se již pracuje :-)

Zde je program z roku 2019

8.00 – 9.00 Registrace účastníků 
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference 
9.05 – 9.50 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – Legislativní změny ve vzdělávání dětí od září 2019
9.50 – 10.50

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. – Diagnostika předpokladů rozvoje gramotnostních dovedností- principy a  praktické otázky realizace

10.50– 11.20 Coffee break 
11.20 – 12.00 ČOSIV (Mgr. Lenka Hečková – Podpora pozitivního chování dětí ve školním prostředí
12.00 – 12.30 Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková – Diagnostické markery vývojové dysfázie
12.30 – 13.10 Přestávka na oběd
13.10 – 13.40 Mgr. Zuzana Bílková, Ph. D., Mgr. Zuzana Štefánková, PhD. – Dítě s NKS v praxi poradenského psychologa
13.40 – 14.05 Mgr. Jan Dezort – Analýza zkušeností balbutiků s reakcí okolí na jejich neplynulost a její vyhodnocení
14.05– 14.20 Mgr. Zuzana Korandová – specifické vývojové poruchy řeči a jazyka – kazuistika
14.20 – 14.30 Mgr. Pavla Šusterová – alternativní a augmentativní komunikace v centru ARPIDA

Do konce července se můžete přihlašovat k aktivní účasti – více informací v záložce „aktivní účast„.

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com