HomeProgram

Odborný program

8.00 – 9.00 Registrace účastníků a kontrola bezinfekčnosti
9.00 – 9.05 Slavnostní zahájení konference 
9.05 – 9.40 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – Možnosti seberegulace dětí se SVP
9.40 – 10.20

Mgr. Martina Hamplová – skryté oční vady u dětí s NKS

10.40– 11.00 Coffee break 
11.00 – 11.50 Mgr. Stanislava Emmerlingová – Podíl psychosomatických příčin na vzniku neurovývojových poruch – jejich následky, projevy a možnosti řešení v praxi. 
11.50 – 12.30  PhDr. Dagmar Moravcová – zrakový terapeut a jeho efektivní spolupráce s logopedem
12.30 – 13.00 Přestávka na oběd
13.00 – 13.30  PhDr. Zuzana Bílková, Ph.D. – Exekutivní funkce u dětí s NKS
13.30 – 14.00 Mgr. Monika Ptáčková, Mgr. Lucie Nohová, prof., Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – Význam hodnocení srozumitelnosti řeči v kontextu včasné diagnostiky narušené komunikační schopnosti
14.00 – 14.45 MUDr. Věra Kleplová – Správný pohybový vývoj dítěte a jeho vztah k řeči
14.45– 15.15 Mgr. Kristýna Hošková – Logopedická péče v době pandemie (výhody, úskalí a limity on-line logopedické terapie)

Do konce července se můžete přihlašovat k aktivní účasti – více informací v záložce „aktivní účast„.

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com